Terät
 
<p style="text-align: left;"><u><b><img alt="" src="uploads/kansikuvaterat.jpg" width="240" vspace="0" border="1" align="right" hspace="5" height="126"></b></u> Muovi-Set on pitkäjänteisen tuotekehittelyn tuloksena saanut aikaan kattavan teräkuviovalikoiman. Sen toimivuudesta vastaavat sekä asiantuntevat suunnittelijat että huipputason hiihtäjät. <br></p><div style="text-align: left;"> </div><p style="text-align: left;"> Teräprofiilia valittaessa on hyvä pitää mielessä, että luistelukäyttöön soveltu-va terä toimii yleensä myös perinteisellä, mutta ei toisinpäin. </p><div style="text-align: left;"> </div> <p align="justify"> Erikoistilausterät ovat prototyyppiasteella olevia kuvioita, joita voidaan toimittaa, mikäli yksittäisen terän kysyntä on riittävä. Tilattaessa voimme aloittaa kokonaan uuden terämallin valmistuksen.</p><p align="justify"><u><b><a target="_blank" href="../tuoteluettelo.php">Selaa kuvioita nettikaupassa -></a></b></u></p><p align="justify"> </p><p align="justify"><u><b><a target="_blank" href="../tuoteluettelo.php"><br></a></b></u></p><p align="justify"><u><b><a target="_blank" href="../tuoteluettelo.php"><br></a></b></u></p>
 
 
Suomi Saksa Englanti Ruotsi Venäjä